Marketing

PRES ONLINE DOOEL

Adresa e redaksisë: Bul. Goce Delçev nr.11,

Q.T. Mavrovasja lok.14 – përdhesë, Shkup

E-mail: koha@koha.com.mk; marketing@koha.com.mk;

Drejtor Marketingu: Bekim Shaqiri

Tel: 02 3179 – 904; Tel: 02 3179 – 905; Tel: 02 3179 – 906;

Mob: 071 372 222 inwatches.co.uk