Etiketë: #LiqeniDibrës

SHKËMBIM PËRVOJASH MES PESHKATARËVE! U mbajtën garat “Skobusi-Dibër 2023”

Kryetari i shoqatës i cili e organizoi këtë aktivitet në Liqenin e

NDOTJET NË DIBËR SHKAKTOJNË PROBLEME EKOLOGJIKE: Nevojë urgjente vendosja e kolektorëve  

Këto probleme nga pushteti vendor por edhe nga njësitë të Ministrive prezantohen

Mbeturinat e Zhupës përfundojnë në Liqenin e Dibrës

Duke marrë parasysh se komuna rurale Qendër Zhupë është një komunë e