Etiketë: #Maceezezë

Italia promovon Ditën e Maces së Zezë: E kemi ditur gabim që është bartëse e fatit të keq!

Sipas tyre, kafshët janë të gjitha njësoj dhe nuk janë aspak bartës