Etiketë: #Peshkatarët

SHKËMBIM PËRVOJASH MES PESHKATARËVE! U mbajtën garat “Skobusi-Dibër 2023”

Kryetari i shoqatës i cili e organizoi këtë aktivitet në Liqenin e