Etiketë: #TreguIPunës

Të prodhohen kuadro të nevojshme për tregun e punës

 Rektori i Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, Abdylmenaf Bexheti kërkoi që…

“Gjinia femërore është shumë më pak e përfshirë në tregun e punës”

Fuqizimi i grave në Maqedoninë e Veriut, përfshirja dhe inovacioni në ndërmarrësi,…

KUR PASTRUESI PAGUHET MË SHUMË SE MJEKU! Anomalitë e tregut të punës

Ngjashëm me trendet vitet e kaluara, po vazhdojnë të publikohen shpallje me…

Përfituesit e ndihmave aktivizohen në tregun e punës

Ndryshimet e reja të Ligjit për mbrojtje sociale synojnë të motivojnë qytetarët…